Arkib ABIM SABAH

Senarai Kertas Pembentangan USF

# Tajuk Kertas Pembentangan Muat turun
1. AKAR DAN DASAR KEPIMPINAN Muat turun disini
2. MODEL IV: PEMBERDAYAAN RAKYAT GAYA DHU ‘L-QARNAYN (Ayat 93–98 surah al-Kahf) Muat turun disini
3. AL-AMR BI ‘L-MA`RUF WA ‘N-NAHY `ANI ‘L-MUNKAR: WATAK DAN JATI DIRI MUSLIM Muat turun disini
4. MEMBANGUN NEGARA DAKWAH: KOMITMEN KEAGAMAAN KERAJAAN SULAYMAN `A.S. Muat turun disini
5. MEMBANGKITKAN SEMULA GENERASI AL-MUFLIHUN: MENGHAYATI PESAN-PESAN KEJAYAAN AYAT 157-158 SURAH AL-A`RAF Muat turun disini